Regulamin serwisu CppTesty.

 1. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich osób korzystających z serwisu CppTesty.pl.
 2. Użytkownik posiadający uprawnienia może swobodnie wypowiadać się na forum dopóki jego wypowiedź związana jest z poruszanym tematem, a także do momentu gdy jego wypowiedź nie narusza praw i przepisów obowiązujących w Polsce oraz nie obraża innych osób.
 3. Wypowiedź może zostać usunięta, zablokowana (również użytkownik będący jej autorem) w wypadku pojawienia się wulgaryzmów, obrażania osób trzecich, propagowania treści sprzecznych z konstytucją i przepisami obowiązującymi w naszym kraju, ingerencji w bezpieczeństwo portalu, wątpliwości co do posiadania praw autorskich do materiałów, które dany użytkownik publikuje.
 4. Użytkownik wprowadza swoje dane na zasadzie dobrowolności. Jednocześnie podając je wyraża zgodę na gromadzenie ich i wykorzystywanie w celach reklamowych przez serwis CppTesty. Razem z podanymi przez użytkownika danymi gromadzone są także dane dostępne za pośrednictwem standartowych funkcji PHP (między innymi takie jak IP użytkownika, nazwę hosta z którego użytkownik loguje się do portalu czy nazwa przeglądarki używanej przez użytkownika)
 5. Serwis CppTesty gromadzi dane aktywności każdego użytkownika odwiedzającego portal.
 6. Wszelkie materiały wykorzystywane w serwisie CppTesty objęte są przepisami o ochronie praw autorskich. W przypadku materiałów udostępnianych na zasadzie licencji GNU GPL informacja taka jest umieszczona bezpośrednio przy danej treści.
 7. Serwis CppTesty nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane treści oraz ewentualne szkody wynikłe z ich korzystania.
 8. Serwis CppTesty będzie dokładał wszelkich starań, aby wszelkie zgłoszone treści naruszające prawa autorskie, bądź etyczne były natychmiast usuwane.
 9. Użytkownik korzystając z jakichkolwiek zasobów serwisu CppTesty akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 10. W związku z modernizacjami "wakacyjnymi" w okresie od 01.07 do 31.08 serwis CppTesty będzie działał w ograniczonym zakresie. W tym czasie będą prowadzone modernizacje i aktualizacje, które mają na celu poprawę funkcjonalności serwisu.
 11. Dane dotyczące użytkowników (nazwa, login, wyniki testów) będą przechowywane przez 1 rok szkolny - po tym okresie (w trakcie "wakacyjnych" modernizacji) mogą ulec skasowaniu. W nowym roku szkolnym użytkownik aby korzystać z serwisu być może będzie musiał ponownie założyć nowe konto.
 12. Konta użytkowników nie logujących się przez okres 100 dni będą usuwane.
 13. Serwis CppTesty zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.

Data ostatnich zmian 15-02-2014